Intervenció en obres públiques i privades. Comptem amb la classificació empresarial que ens permet donar cobertura tècnica a les obres de rehabilitació d'edificis públics i a les propietats privades i comunitats de veïns.